Εργοστασιακή περιήγηση

Γραφείο

fac11

Γραμμή παραγωγής

fac22

Κέντρο CNC

fac33

Καθαρό δωμάτιο

fac44